Axie Infinity: Danh sách thẻ bài tốt nhất cho từng lớp Axie

07/09/2021

Trong Axie Infinity, mỗi Axie có 4 thẻ bài hoặc “kỹ năng” mà chúng có thể dùng trong chiến đấu. Dưới đây là gợi ý thẻ bài tốt nhất cho từng lớp Axie Infinity.

Thẻ trong Axie Infinity

Chú giải: Ene: Năng lượng / Atk: Tấn công / Def: Phòng thủ

Thẻ Plant tốt nhất trong Axie Infinity

Thẻ tên Hiệu ứng thẻ
Swift Escape
 • Ene: 1 / Atk: 110 / Def: 20
 • Tăng tốc độ cho Axie trong 2 hiệp khi bị tấn công
 • Lưng: Goldfish
Tail Slap
 • Ene: 0 / Atk: 30 / Def: 0
 • Nhận 1 năng lượng khi kết hợp với thẻ khác.
 • Đuôi: Nimo
Fish Hook
 • Ene: 1 / Atk: 110 / Def: 30
 • Tăng sức mạnh tấn công cho Axie này khi đối đầu các mục tiêu Plant, Reptile hoặc Dusk.
 • Miệng: Risky Fish
Hero’s Bane
 • Ene: 1 / Atk: 120 / Def: 30
 • Lượt đánh cuối của mục tiêu cuối cùng
 • Sừng: Oranda
Star Shuriken
 • Ene: 1 / Atk: 115 / Def: 10
 • Mục tiêu không thể vào Last Stand nếu thẻ này đưa HP của nó về 0.
 • Horn: Shoal Star
Crimson Water
 • Ene: 1 / Atk: 120 / Def: 30
 • Nhắm mục tiêu vào kẻ địch bị thương nếu HP của Axie này dưới 50%.
 • Miệng: Piranha
Angry Lam
 • Ene: 1 / Atk: 110 / Def: 40
 • Gây 120% sát thương nếu HP của Axie này dưới 50%.
 • Miệng: Lam

Thẻ Beast tốt nhất trong Axie Infinity

Tên thẻ Hiệu ứng thẻ
Nut Crack
 • Ene: 1 / Atk: 105 / Def: 30
 • Gây 120% sát thương khi kết hợp với một thẻ ‘Nut Cracker’ khác.
 • Miệng: Nut Cracker
Nut Throw
 • Ene: 1 / Atk: 105 / Def: 30
 • Gây 120% sát thương khi kết hợp với một thẻ ‘Nut Cracker’ khác.
 • Đuôi: Nut Cracker
Ivory Stab
 • Ene: 1 / Atk: 70 / Def: 20
 • Nhận 1 năng lượng cho mỗi đòn chí mạng mà nhóm của bạn thực hiện được.
 • Sừng: Imp
Piercing Sound
 • Ene: 1 / Atk: 80 / Def: 40
 • Triệt tiêu 1 năng lượng của đối thủ.
 • Miệng: Goda
Single Combat
 • Ene: 1 / Atk: 75 / Def: 0
 • Đảm bảo đòn tấn công chí mạng khi kết hợp với ít nhất 2 thẻ khác.
 • Lưng: Ronin
Acrobatic
 • Ene: 1 / Atk: 100 / Def: 50
 • Tăng tốc độ cho Axie này trong 2 hiệp khi tấn công.
 • Sừng: Arco
Sinister Strike
 • Ene: 1 / Atk: 130 / Def: 20
 • Gây 250% sát thương khi tấn công chí mạng.
 • Sừng: Dual Blade

Thẻ Bird tốt nhất trong Axie Infinity

Tên thẻ  Hiệu ứng thẻ
All-out Shot
 • Ene: 0 / Atk: 120 / Def: 0
 • Chịu 30% HP tối đa cho Axie này
 • Đuôi: Post Fight
Blackmail
 • Ene: 1 / Atk: 120 / Def: 10
 • Chuyển tất cả debuff trên Axie này sang mục tiêu.
 • Lưng: Pigeon Post
Peace Treaty
 • Ene: 1 / Atk: 120 / Def: 30
 • Giảm tấn công trên mục tiêu.
 • Miệng: Peace Maker
Eggbomb
 • Ene: 1 / Atk: 120 / Def: 0
 • Áp dụng Aroma trên Axie này cho đến vòng tiếp theo.
 • Sừng: Vỏ trứng
Cool Breeze
 • Ene: 1 / Atk: 120 / Def: 30
 • Áp dụng Chill cho mục tiêu trong 2 hiệp.
 • Đuôi: Granma's Fan
Headshot
 • Ene: 1 / Atk: 130 / Def: 0
 • Vô hiệu hóa thẻ sừng của mục tiêu trong vòng tiếp theo.
 • Sừng: Kestrel

Thẻ Reptile tốt nhất trong Axie Infinity

Tên thẻ Hiệu ứng thẻ
Chomp
 • Ene: 1 / Atk: 80 / Def: 50
 • Gây choáng cho kẻ thù khi kết hợp với ít nhất 2 thẻ bổ sung.
 • Miệng: Tiny Turtle
Spike Throw
 • Ene: 1 / Atk: 80 / Def: 50
 • Nhắm mục tiêu kẻ thù có lá chắn thấp nhất khi kết hợp với 2 thẻ trở lên.
 • Lưng: Tri Spikes
Surprise Invasion
 • Ene: 1 / Atk: 90 / Def: 60
 • Gây 130% sát thương nếu mục tiêu nhanh hơn Axie này.
 • Sừng: Cerastes
Ivory Chop
 • Ene: 1 / Atk: 80 / Def: 80
 • Rút một lá bài nếu lá chắn của Axie này bị vỡ.
 • Lưng: Bone Sail, Rugged Sail
Vine Dagger
 • Ene: 0 / Atk: 20 / Def: 30
 • Nhân đôi lá chắn từ thẻ này khi kết hợp với thẻ thực vật.
 • Lưng: Green Thorns

Critical Escape

 • Ene: 1 / Atk: 90 / Def: 10
 • Giảm 15% sát thương trong vòng đang thi đấu.
 • Đuôi: Wall Gecko, Escaped Gecko

Thẻ Bug tốt nhất trong Axie Infinity

Tên thẻ Hiệu ứng thẻ
Sticky Goo
 • Ene: 1 / Atk: 40 / Def: 60
 • Làm choáng kẻ tấn công nếu lá chắn của Axie này bị vỡ. Chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi vòng đấu.
 • Lưng: Snail Shell
Disguise
 • Ene: 0 / Atk: 20 / Def: 20
 • Nhận 1 năng lượng khi kết hợp với thẻ thực vật.
 • Sừng: Leaf Bug
Anesthetic Bait
 • Ene: 1 / Atk: 60 / Def: 80
 • Gây choáng khi bị tấn công bởi các thẻ lớp Aquatic hoặc Bird. Chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi vòng.
 • Đuôi: Fish Snack
Buzzing Wind
 • Ene: 0 / Atk: 10 / Def: 30
 • Áp dụng Fragile lên mục tiêu cho đến vòng tiếp theo.
 • Lưng: Spiky Wing
Allergic Reaction
 • Ene: 1 / Atk: 105 / Def: 30
 • Gây 130% sát thương lên các mục tiêu bị tấn công.
 • Đuôi: Thorny Cattepilar

Trên đây là danh sách tất cả thẻ kỹ năng Axie tốt nhất cho từng hệ. Hi vọng bài viết giúp bạn chơi Axie Infinity tốt hơn.

Bài viết liên quan
Thông báo