ĐTCL mùa 5.5: Chi tiết trang bị rực sáng

14/09/2021

Vậy là sau một thời gian dài gắn bó với mùa thứ 5, Đấu trường chân lý mùa 5.5: Bình minh anh hùng với sự thay đổi về tướng, hệ tộc sẽ chính thức ra mắt từ phiên bản LMHT 11.15. Bên cạnh đó là xóa bỏ trang bị hắc ám và thêm vào trang bị rực sáng cũng được thêm vào. Hãy cùng tìm hiểu về các trang bị rực sáng trong ĐTCL mùa 5.5 qua bài viết sau đây.

Tải Liên Minh Huyền Thoại

ĐTCL mùa 5.5: Chi tiết trang bị rực sáng

Quyền trượng đại thiên sứ rực sáng

 • Mỗi lần chủ sở hữu dùng kỹ năng sẽ nhận được Sức mạnh phép thuật tương ứng với 75% năng lượng tối đa (Sức mạnh phép thuật cộng thêm sẽ áp dụng ngay lần dùng kỹ năng đầu tiên).
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sức mạnh phép thuật, 15 năng lượng.

Huyết kiếm rực sáng

 • Sát thương vật lý hồi máu cho chủ sở hữu bằng với 50% sát thương gây ra. Khi tụt xuống dưới 40%, nhận lá chắn bằng với 60% máu tối đa, duy trì 5 giây.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sát thương vật lý, 20 Kháng phép.
 • Chỉ số cộng thêm: 30 Sát thương vật lý.

Bùa xanh rực sáng

 • Sau khi dùng kỹ năng, chủ sở hữu được hồi 30 năng lượng.
 • Chỉ số cơ bản: 30 năng lượng
 • Chỉ số cộng thêm: 30 Sức mạnh phép thuật.

Giáp gai rực sáng

 • Chặn toàn bộ sát thương chí mạng. Một khi bị tấn công, gây 150/200/300 sát thương phép cho kẻ địch xung quanh (2.5 giây kích hoạt 1 lần).
 • Chỉ số cơ bản: 40 giáp.
 • Chỉ số cộng thêm: 40 Giáp.

Chén sức mạnh rực sáng

 • Khi vòng đấu bắt đầu, tướng sở hữu và 2 tướng bên cạnh tăng 50 Sức mạnh phép thuật.
 • Chỉ số cơ bản: 20 Kháng phép, 15 Mana.

Kiếm tử thần rực sáng

 • Khi tham gia hạ gục, tướng sở hữu sẽ tăng 15 Sát thương vật lý, hiệu ứng này cộng dồn vô hạn, khởi đầu với 4 cộng dồn.
 • Chỉ số cơ bản: 20 Sát thương vật lý.

Vuốt rồng rực sáng

 • Tăng 500 Kháng phép cho chủ sở hữu.
 • Chỉ số cơ bản: 40 Kháng phép
 • Chỉ số cộng thêm: 30 Sức mạnh phép thuật.

Tim băng rực sáng

 • Giảm tốc độ đánh của kẻ địch trong phạm vi 2 ô đi 50%.
 • Chỉ số cơ bản: 20 Giáp, 60 Mana.
 • Chỉ số cộng thêm: 45 Mana.

Thú tượng thạch giáp rực sáng

 • Chủ sở hữu tăng 40 Giáp và Kháng phép với mỗi kẻ địch tấn công mình.
 • Chỉ số cơ bản: 20 Giáp, 20 Kháng phép.

Diệt khổng lồ rực sáng

 • Sát thương của chủ sở hữu gây ra tăng 10%. Nếu máu kẻ địch lớn hơn 1100, sát thương cộng thêm sẽ là 75%.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sát thương vật lý, 10% Tốc độ đánh.

Giáp thiên thần rực sáng

 • 10 Sát thương vật lý, 20 Giáp, 30% Tốc độ đánh.
 • Chủ sở hữu sẽ hồi sinh với 100% máu và loại bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi sau khi bị hạ gục lần đầu tiên.
 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ đánh.

Bàn tay rực sáng

 • Chủ sở hữu tăng 45 Sát thương vật lý và 45 Sức mạnh phép thuật và hồi máu bằng 40% sát thương gây ra.
 • Chỉ số cơ bản: 15% Chí mạng, 15 Năng lượng.

Kiếm súng Hextech rực sáng

 • Sát thương phép và sát thương chuẩn từ kỹ năng của chủ sở hữu hồi máu bằng 50% sát thương gây ra. Lượng máu hồi vượt mốc sẽ tạo thành lá chắn hấp thụ tối đa 600 sát thương.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sát thương vật lý, 10 Sức mạnh phép thuật.
 • Chỉ số cộng thêm: 30 Sức mạnh phép thuật.

Vô cực kiếm rực sáng

 • Chủ sở hữu nhận 75% Tỷ lệ chí mạng. Mỗi 1% Tỷ lệ chí mạng vượt mức 100% sẽ chuyển thành 1% Sát thương chí mạng.
 • Chỉ số cơ bản: 75% tỉ lệ Chí mạng, 10 Sát thương vật lý.
 • Chỉ số cộng thêm: 40% Sát thương chí mạng.

Nỏ sét rực sáng

 • Kẻ địch trong phạm vi 4 ô xung quanh bị giảm 50% Kháng phép. Khi chúng dùng kỹ năng sẽ chịu sát thương phép tương ứng 400% mana tối đa.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sức mạnh phép thuật, 20 Kháng phép.

Găng bảo thạch rực sáng

 • Sát thương phép và sát thương chuẩn của chủ sở hữu có thể chí mạng.
 • Chỉ số cơ bản: 15% Chí mạng, 10 Sức mạnh phép thuật.
 • Chỉ số cộng thêm: 80% Sát thương chí mạng.

Cung xanh rực sáng

 • Khi chủ sở hữu gây sát thương chí mạng, Giáp của kẻ địch sẽ bị giảm đi 70% cho đến hết vòng đấu.
 • Chỉ số cơ bản: 10% Chí mạng, 10% Tốc độ đánh.
 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tỷ lệ chí mạng.

Dây chuyền Solari rực sáng

 • Khi vòng đấu bắt đầu, chủ sở hữu và tướng đồng minh trong phạm vi 2 ô bên cạnh nhận lá chắn hấp thụ 600/700/800 sát thương trong 60 giây.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sức mạnh phép thuật, 20 Giáp.

Quỷ thư Morello rực sáng

 • Khi chủ sở hữu gây sát thương phép hoặc sát thương chuẩn bằng kỹ năng, tướng địch sẽ bị đốt 40% máu tối đa thành sát thương chuẩn trong 10 giây và giảm khả năng hồi máu của chúng đi 50%.
 • Chỉ số cơ bản: 150 Máu, 10 Sức mạnh phép thuật.

Áo choàng thủy ngân rực sáng

 • Chủ sở hữu miễn nhiễm khống chế trong vòng 30 giây.
 • 15% Né, 20 Kháng phép
 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ đánh.

Mũ phù thủy rực sáng

 • Chủ sở hữu tăng 100 Sức mạnh phép thuật.
 • Chỉ số cơ bản: 20 Sức mạnh phép thuật.

Đại bác rực sáng

 • Tăng tầm đánh của chủ sở hữu thêm 2 ô và nhận thêm 40% Tốc độ đánh. Đòn đánh của chủ sở hữu không thể bị né.
 • Chỉ số cơ bản: 40% Tốc độ đánh.

Dây chuyền chuộc tội rực sáng

 • Mỗi 5 giây, chủ sở hữu hồi 40% máu đã mất cho đồng minh trong phạm vi 2 ô. Đồng minh được hồi máu giảm 30% sát thương diện rộng phải chịu trong 5 giây.
 • Chỉ số cơ bản: 150 Máu, 15 Mana.

Cuồng cung rực sáng

 • Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra thêm 1 tia sét gây 110% sát thương vật lý sang kẻ địch bên cạnh. Tia sét kèm hiệu ứng đòn đánh và có thể chí mạng.
 • Chỉ số cơ bản: 10% Tốc độ đánh, 20 Kháng phép.
 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ đánh.

Áo choàng tĩnh lặng rực sáng

 • Kẻ địch bị chiếu trúng tăng 65% mana tối đa cho lần dùng kỹ năng đầu tiên.
 • Chỉ số cơ bản: 15% Né, 20 Giáp.
 • Chỉ số cộng thêm: Toàn bộ đồng minh tăng thêm 15 năng lượng khởi đầu.

Ngọn giáo Shojin rực sáng

 • Đòn đánh của chủ sở hữu hồi 15 năng lượng.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sát thương vật lý, 15 năng lượng

Dao điện rực sáng

 • Mỗi đòn đánh thứ 3 sẽ phóng ra 1 tia sét giật 6 tướng địch, gây 100 sát thương phép và giảm kháng phép của chúng đi 50% trong 5 giây.
 • Chỉ số cơ bản: 10% Tốc độ đánh, 15 Mana.

Giáp lửa rực sáng

 • Mỗi 2 giây, 1 kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi 4 ô bị đốt 40% máu tối đa thành sát thương chuẩn trong 10 giây và giảm khả năng hồi máu của chúng đi 50%.
 • Chỉ số cơ bản: 150 Máu, 20 Giáp.
 • Chỉ số cộng thêm: Hồi 2% máu tối đa mỗi giây.

Găng tay đạo tặc rực sáng

 • Đầu vòng đấu, chủ sở hữu sẽ nhận 2 trang bị Rực Sáng ngẫu nhiên.
 • Chỉ số cơ bản: 15% Chí mạng, 15% Né.

Quyền năng khổng lồ rực sáng

 • Khi chủ sở hữu nhận sát thương hoặc gây sát thương chí mạng sẽ nhận thêm 6 Sát thương vật lý và 6 Sức mạnh phép thuật. Cộng dồn 25 lần và khi đủ 25 cộng dồn, nhận thêm 50 Giáp và 50 Kháng phép.
 • 10% Tốc độ đánh, 20 Giáp.

Vuốt bẫy rực sáng

 • Khi vòng đấu bắt đầu, toàn bộ tướng đồng minh nhận được lá chắn chặn kỹ năng đầu tiên trúng phải.
 • Chỉ số cơ bản: 15% Né, 150 Máu.
 • Chỉ số cộng thêm: 200 Máu cho tất cả đồng minh.

Giáp máu rực sáng

 • Chủ sở hữu tăng 2000 máu.
 • Chỉ số cơ bản: 300 Máu.

Cờ hiệu Zeke rực sáng

 • Chủ sở hữu và 2 tướng đồng minh bên cạnh tăng 50% tốc độ đánh.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sát thương vật lý, 150 Máu.

Phong kiếm rực sáng

 • Kẻ địch bị tốc 10 giây, bỏ qua kháng hiệu ứng.
 • Chỉ số cơ bản: 10 Sát thương vật lý, 150 Máu.
 • Chỉ số cộng thêm: 15% tốc độ đánh cho toàn bộ đồng minh.

Thông đạo rực sáng

 • Khiêu khích kẻ địch trong phạm vi 2 ô ở đầu vòng đấu. Khi chủ sở hữu chết, bọ hư không rực sáng sẽ được triệu hồi và khiêu khích kẻ địch xung quanh. Bọ hư không rực sáng chỉ nhận 25% chỉ số khi trang bị trên những đơn vị được triệu hồi (như Sion).
 • Chỉ số cơ bản: 10% Tốc độ đánh, 150 Máu.

Chi tiết trang bị và cách ghép trang bị ĐTCL mùa 5

Ở Đấu trường chân lý mùa 5, trang bị sẽ được chia ra thành 2 dạng là trang bị thườngtrang bị hắc ám. Công thức ghép đồ và chỉ số của các trang bị lẻ là như nhau, tuy nhiên trang bị tạo thành thì phiên bản hắc ám lại có tác dụng khác so với phiên bản thường.

Lưu ý: Để ghép trang bị hắc ám, các bạn chỉ cần 1 trong 2 hoặc cả 2 trang bị thành phần là hắc ám (Ví dụ: Kiếm BF hắc ám + Giáp lưới thường = Giáp thiên thần hắc ám).

Nhấn vào hình để phóng to
Nhấn vào hình để phóng to

Chi tiết ghép trang bị cũng như công dụng và chỉ số chi tiết của chúng sẽ được tổng hợp dưới đây theo từng trang bị thành phần. Các bạn có thể nhấn phím Ctrl + F để tìm kiếm cho nhanh nhé.

 Kiếm BF

Công thức

Trang bị thường Trang bị hắc ám

Xem thêm : Pokemon Unite: Danh sách đầy đủ Pokemon đã được xác nhận

Kiếm tử thần

 • Tăng 20 sát thương đòn đánh.
 • Mỗi khi hạ gục hoặc tham gia hạ gục kẻ địch, chủ sở hữu được cộng 10 sát thương. Hiệu ứng này cộng dồn không giới hạn (bắt đầu với 3 stack).
 • Tăng 20 sát thương đòn đánh.
 • Mỗi khi hạ gục hoặc tham gia hạ gục kẻ địch, chủ sở hữu được cộng 15 sát thương. Hiệu ứng này cộng dồn không giới hạn (bắt đầu với 3 stack). Chủ sở hữu bị giảm 20% máu tối đa.

Giáp thiên thần

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chết, tướng sở hữu sẽ được hồi sinh lại sau 2s với 400 máu và loại bỏ mọi hiệu ứng xấu.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chết, tướng sở hữu sẽ được hồi sinh lại sau 2s với 80% máu và loại bỏ mọi hiệu ứng xấu. Tuy nhiên, tốc độ đánh sẽ bị giảm đi 50% trong thời gian còn lại của trận đấu

Cờ hiệu Zeke

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 150 máu.
 • Khi bắt đầu giao tranh, mọi đồng minh trong khoảng cách 1 ô ở cả bên phải lẫn bên trái tướng sử dụng đều được tăng thêm 25% tốc độ đánh.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 150 máu
 • Khi bắt đầu giao tranh, giảm tốc độ đánh của đồng minh trong phạm vi 1 ô cùng hàng đi 25%, chủ sở hữu được +40% tốc độ đánh với mỗi đồng minh chịu hiệu ứng này.

Kiếm súng Hextech

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Hồi máu bằng 33% tổng sát thương gây ra từ kỹ năng. Lượng hút máu vượt trội sẽ tạo thành lớp lá chắn 300 sát thương
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Hồi máu cho đồng minh gần nhất bằng 60% lượng sát thương gây ra từ kỹ năng, nhưng không hồi máu cho chủ sở hữu.

Tham khảo thêm : Cách download Jenny Mod trong Minecraft

Huyết kiếm

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 kháng phép.
 • Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 40% sát thương gây ra. Sau khi giảm xuống 40% máu, chủ sở hữu sẽ nhận được một lớp lá chắn bằng 30% máu tối đa và tồn tại trong 5s.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 kháng phép
 • Sát thương vật lý hồi máu cho chủ sở hữu bằng 30% lượng sát thương gây ra. Mỗi khi chủ sở hữu hồi lại 90% máu, tăng tốc độ đánh thêm 30% trong 3s. Tuy nhiên, chủ sở hữu sẽ bị mất 33% máu khi trận đấu bắt đầu.

Diệt khổng lồ

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% tốc độ đánh.
 • Chủ sở hữu gây thêm 10% sát thương đòn đánh và kỹ năng. Nếu mục tiêu có nhiều hơn 1750 máu tối đa, sát thương tăng thêm 80%.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% tốc độ đánh
 • Chủ sở hữu gây thêm 50% sát thương. Nếu mục tiêu xuống dưới 1100 máu, hiệu ứng tăng sát thương sẽ biến mất. Thay vào đó chủ sở hữu sẽ bị giảm 15% sát thương.

Vô cực kiếm

 • Sát thương đòn đánh +10
 • Tăng 75% tỉ lệ chí mạng
 • Mỗi 1% tỉ lệ chí mạng vượt quá 100% sẽ chuyển thành sát thương chí mạng
 • Sát thương đòn đánh +10
 • Tăng 75% tỉ lệ chí mạng
 • Mỗi 1% tỉ lệ chí mạng vượt quá 100% sẽ chuyển thành sát thương chí mạng. Chủ sở hữu cũng sẽ được +30% sát thương chí mạng nhưng mỗi lần gây chí mạng sẽ bị mất 3% máu.

Ngọn giáo Shojin

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 15 năng lượng khởi đầu.
 • Đòn đánh hồi lại 8 mana cho chủ sở hữu
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 15 năng lượng khởi đầu.
 • Đòn đánh hồi lại 14 mana cho chủ sở hữu nhưng sát thương gây ra sẽ bị giảm đi 20%

Biểu tượng chiến binh

 • Tăng 10 sát thương
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Chiến binh.
 • Tăng 10 sát thương
 • Chủ sở hữu đồng thời là một tướng Suy vong.

 Cung gỗ

Công thức

Trang bị thường Trang bị hắc ám

Diệt khổng lồ

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% tốc độ đánh.
 • Chủ sở hữu gây thêm 10% sát thương đòn đánh và kỹ năng. Nếu mục tiêu có nhiều hơn 1750 máu tối đa, sát thương tăng thêm 80%.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% tốc độ đánh
 • Chủ sở hữu gây thêm 50% sát thương. Nếu mục tiêu xuống dưới 1100 máu, hiệu ứng tăng sát thương sẽ biến mất. Thay vào đó chủ sở hữu sẽ bị giảm 15% sát thương.

Quyền năng khổng lồ

 • Tốc độ đánh +10%
 • Giáp +20
 • Khi chủ sở hữu bị đánh hoặc gây ra một đòn chí mạng, họ sẽ nhận được 2% sát thương cộng dồn tối đa 25 lần. Ở cộng dồn tối đa, chủ sở hữu nhận thêm 25 giáp và kháng phép.
 • Tốc độ đánh +10%
 • Giáp +20
 • Mỗi 3s, đòn đánh kế tiếp của chủ sở hữu sẽ được cường hóa, gây sát thương chuẩn bằng 25% tổng lượng sát thương nhận vào kể từ đòn đánh cường hóa trước đó.

Thông đạo Zz'Rot

 • HP +150
 • Tốc độ đánh 10%
 • Khi bắt đầu trận đấu, chủ sở hữu khiêu khích tất cả kẻ thù trong phạm vi 2 ô. Khi chủ sở hữu chết, một bọ hư không sẽ sinh ra để tiếp tục chiến đấu.
 • HP +150
 • Tốc độ đánh 10%
 • Khi bắt đầu trận đấu, chủ sở hữu khiêu khích tất cả kẻ thù trong phạm vi 2 ô. Khi chủ sở hữu chết, một đơn vị với 500 máu sẽ được sinh ra và tiếp tục khiêu khích. Khi đơn vị này chết, nó sẽ phát nổ gây 500 sát thương chuẩn ra xung quanh phạm vi 1 ô.

Cuồng đao Guinsoo

 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Tăng 10% tốc độ đánh.
 • Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 6% tốc độ đánh, cộng dồn vô hạn.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng
 • Tăng 10% tốc độ đánh
 • Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 9% tốc độ đánh, cộng dồn vô hạn. Tuy nhiên chủ sở hữu sẽ mất 2,5% máu tối đa mỗi đòn đánh.

Đại bác liên thanh

 • Tăng 20% tốc độ đánh
 • Tăng tầm đánh lên 1 ô và tăng tốc độ đánh thêm 20%, đồng thời đòn đánh không thể trượt.
 • Tăng 20% tốc độ đánh
 • Tăng tầm đánh lên 1 ô và tăng tốc độ đánh thêm 40% nếu không có kẻ địch nào trong phạm vi 2 ô, đồng thời đòn đánh không thể trượt.

Lời nhắc tử vong

 • Tốc độ đánh +10%
 • Tăng 15% tỷ lệ chí mạng.
 • Các đòn chí mạng giúp giảm 70% Giáp của mục tiêu trong 5 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn.
 • Tốc độ đánh +10%
 • Tăng 15% tỷ lệ chí mạng.
 • Các đòn chí mạng giúp giảm 50% giáp và kháng phép của mục tiêu trong 5 giây. Chủ sở hữu cũng sẽ bị trừ  25% giáp và kháng phép. Hiệu ứng này không cộng dồn.

Cuồng cung Runaan

 • Tốc độ đánh +10%
 • Kháng phép +20
 • Đòn tấn công cơ bản bắn thêm tia phụ vào một kẻ thù khác gần đó, gây 75% sát thương đòn đánh và áp dụng hiệu ứng đòn đánh. Tia phụ này cũng có thể chí mạng.
 • Tốc độ đánh +10%
 • Kháng phép +20
 • Đòn tấn công cơ bản bắn thêm tia phụ vào 2 kẻ thù khác gần đó, gây 50% sát thương đòn đánh, có thể chí mạng nhưng không áp dụng hiệu ứng đòn đánh

Dao điện Statikk

 • Năng lượng +15
 • Tốc độ đánh +15%
 • Mỗi đòn đánh thứ 3 từ chủ sở hữu sẽ giật sét gây ra 70 sát thương phép lan sang 4 mục tiêu và làm giảm kháng phép của chúng đi 70% trong vòng 5 giây.
 • Năng lượng +15
 • Tốc độ đánh +10%
 • Mỗi đòn đánh thứ 2 từ chủ sở hữu sẽ giật sét gây ra 70 sát thương phép lan sang 4 mục tiêu và làm giảm kháng phép của chúng đi 70% trong vòng 5 giây. Chủ sở hữu bị -33% sát thương đòn đánh.

Biểu tượng quân đoàn

 • Tốc độ đánh +10%
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Quân đoàn.
 • Tốc độ đánh +10%
 • Chủ sở hữu đồng thời là Ác quỷ.

 Giáp lưới

Giáp thiên thần

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chết, tướng sở hữu sẽ được hồi sinh lại sau 2s với 400 máu và loại bỏ mọi hiệu ứng xấu.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chết, tướng sở hữu sẽ được hồi sinh lại sau 2s với 80% máu và loại bỏ mọi hiệu ứng xấu. Tuy nhiên, tốc độ đánh sẽ bị giảm đi 50% trong thời gian còn lại của trận đấu.

Quyền năng khổng lồ

 • Tốc độ đánh +15%
 • Giáp +25
 • Khi chủ sở hữu bị đánh hoặc gây ra một đòn chí mạng, họ sẽ nhận được 2% sát thương cộng dồn, lên tới 100%. Ở 50 điểm cộng dồn, chủ sở hữu nhận thêm 25 Giáp và Kháng phép, và tăng kích thước. Đặt lại mỗi vòng đấu.
 • Tốc độ đánh +10%
 • Giáp +20
 • Mỗi 3s, đòn đánh kế tiếp của chủ sở hữu sẽ được cường hóa, gây sát thương chuẩn bằng 25% tổng lượng sát thương nhận vào kể từ đòn đánh cường hóa trước đó.

Áo choàng lửa

 • HP +150
 • Giáp +20
 • Mỗi 2 giây, gây sát thương cho một kẻ địch trong phạm vi 2 ô bằng 25% máu tối đa của chúng trong 10 giây đồng thời thời giảm hồi phục của chúng đi 50%.
 • HP +150
 • Giáp +20
 • Mỗi 1,5 giây, gây sát thương cho một kẻ địch trong phạm vi 3 ô bằng 25% máu tối đa của chúng trong 10 giây đồng thời thời giảm hồi phục của chúng đi 50%. Chủ sở hữu cũng bị thiêu đốt 4% máu tối đa mỗi giây và giảm hồi phục đi 50%.

Dây chuyền Iron Solari

 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chiến đấu bắt đầu, chủ sở hữu và tất cả các đồng minh trong phạm vi 2 ô cùng hàng sẽ nhận được một tấm khiên chặn sát thương 300/350/400 ★ trong 8 giây.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chiến đấu bắt đầu, chủ sở hữu và tất cả các đồng minh trong phạm vi 2 ô cùng hàng sẽ nhận thêm 60 giáp và kháng phép.

Thú tượng thạch giáp

 • Tăng 20 giáp
 • Tăng 20 kháng phép
 • Tăng 18 giáp và kháng phép với mỗi kẻ thù nhắm vào chủ sở hữu.
 • Tăng 20 giáp
 • Tăng 20 kháng phép
 • Hồi 45 máu mỗi 2s với mỗi kẻ địch nhắm vào chủ sở hữu.

Giáp gai

 • Giáp +40
 • Kháng sát thương thêm vào từ các đòn chí mạng. Khi bị tấn công cơ bản, gây sát thương phép 80/100/150 ★ cho tất cả kẻ địch xung quanh (tối đa 2.5s/1 lần)
 • Giáp +40
 • Tăng thêm 200 giáp

Áo choàng tĩnh lặng

 • Giáp +20
 • Né tránh + 15%
 • Khi trận chiến bắt đầu, bắn một tia thẳng về phía trước làm trì hoãn phép thuật đầu tiên của kẻ địch bị ảnh hưởng, tăng 35% Mana tối đa của chúng cho đến khi chúng sử dụng kỹ năng.
 • Giáp +20
 • Né tránh + 15%
 • Khi trận chiến bắt đầu, bắn một tia thẳng về phía trước và phía sau, làm trì hoãn phép thuật đầu tiên của kẻ địch và đồng minh bị ảnh hưởng, tăng 65% Mana tối đa của chúng cho đến khi chúng sử dụng kỹ năng.

Tim băng

 • Giáp +20
 • Năng lượng +15
 • Giảm 35% Tốc độ tấn công của kẻ địch trong phạm vi 2 ô.
 • Giáp +20
 • Năng lượng +15
 • Giảm 50% Tốc độ tấn công của kẻ địch trong phạm vi 2 ô, giảm 50% tốc độ tấn công của đồng minh trong phạm vi 1 ô (trừ chủ sở hữu).

Biểu tượng thiết giáp 

 • Giáp +20
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Thiết giáp.
 • Giáp +20
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Kỵ sĩ.

 Áo choàng bạc

Công thức

Trang bị thường Trang bị hắc ám

Tham khảo thêm : Cách download Jenny Mod trong Minecraft

Huyết kiếm

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 kháng phép.
 • Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 40% sát thương gây ra. Sau khi giảm xuống 40% máu, chủ sở hữu sẽ nhận được một lớp lá chắn bằng 30% máu tối đa và tồn tại trong 5s.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 20 kháng phép
 • Sát thương vật lý hồi máu cho chủ sở hữu bằng 30% lượng sát thương gây ra. Mỗi khi chủ sở hữu hồi lại 90% máu, tăng tốc độ đánh thêm 30% trong 3s. Tuy nhiên, chủ sở hữu sẽ bị mất 33% máu khi trận đấu bắt đầu.

Thú tượng thạch giáp

 • Tăng 20 giáp
 • Tăng 20 kháng phép
 • Tăng 18 giáp và kháng phép với mỗi kẻ thù nhắm vào chủ sở hữu.
 • Tăng 20 giáp
 • Tăng 20 kháng phép
 • Hồi 45 máu mỗi 2s với mỗi kẻ địch nhắm vào chủ sở hữu.

Phong kiếm

 • HP +150
 • Kháng phép +20
 • Khi chiến đấu bắt đầu, chủ sở hữu sẽ triệu hồi một cơn lốc ở phía đối diện của đấu trường để loại bỏ kẻ thù gần nhất khỏi trận chiến trong 5 giây. Bỏ qua miễn nhiễm khống chế.
 • HP +150
 • Kháng phép +20
 • Khi chiến đấu bắt đầu, chủ sở hữu sẽ triệu hồi một cơn lốc ở phía đối diện của đấu trường để loại bỏ kẻ thù gần nhất khỏi trận chiến trong 8 giây. Tuy nhiên khi trở lại, kẻ đó được cộng thêm 30% sát thương. Bỏ qua miễn nhiễm khống chế.

Nỏ sét

 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Kháng phép +20
 • Kẻ địch trong vòng 2 ô sẽ bị giảm kháng phép đi 40%, đồng thời khi sử dụng kỹ năng chúng sẽ bị giật sét, gây thương phép bằng 200% lượng Mana tối đa của chúng.
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Kháng phép +20
 • Kẻ địch và đồng minh trong vòng 2 ô khi sử dụng kỹ năng chúng sẽ bị giật sét, gây thương phép bằng 200% lượng Mana tối đa của chúng.

Vuốt rồng

 • Kháng phép +40
 • Tăng 200 kháng phép thêm vào cho chủ sở hữu.
 • Kháng phép +40
 • Giảm 15% sát thương phép nhận vào đồng thời kháng sát thương nhận thêm từ các đòn chí mạng.

Cuồng cung Runaan

 • Tốc độ đánh +10%
 • Kháng phép +20
 • Đòn tấn công cơ bản bắn một thêm một tia phụ vào một kẻ thù khác gần đó, gây 75% sát thương của chủ sở hữu và áp dụng hiệu ứng đòn đánh. Tia phụ này cũng có thể chí mạng.
 • Tốc độ đánh +10%
 • Kháng phép +20
 • Đòn tấn công cơ bản bắn thêm tia phụ vào 2 kẻ thù khác gần đó, gây 50% sát thương đòn đánh, có thể chí mạng nhưng không áp dụng hiệu ứng đòn đánh

Áo choàng thủy ngân

 • Né +15%
 • Kháng phép +20%
 • Chủ sở hữu miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế trong 12 giây đầu trận đấu.
 • Né +15%
 • Kháng phép +20%
 • Chủ sở hữu miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế trong toàn bộ trận đấu, tuy nhiên máu tối đa sẽ bị giảm đi 20%.

Chén ân huệ

 • Kháng phép +20
 • Năng lượng +15
 • Khi trận đấu bắt đầu, chủ sở hữu và đồng minh bên cạnh 1 ô cùng hàng sẽ được cộng thêm 30% sức mạnh kỹ năng.
 • Kháng phép +20
 • Năng lượng +15
 • Khi trận đấu bắt đầu,  đồng minh bên cạnh 1 ô cùng hàng sẽ được cộng thêm 45 sức mạnh kỹ năng, tuy nhiên chủ sở hữu sẽ bị trừ 20 sức mạnh kỹ năng.

Biểu tượng thiên thần

 • Kháng phép +20
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Thiên thần.
 • Kháng phép +20
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Tà thần.

 Gậy quá khổ

Công thức

Trang bị thường Trang bị hắc ám

Kiếm súng Hextech

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Hồi máu bằng 33% tổng sát thương gây ra, cả đòn đánh lẫn kỹ năng. Lượng hút máu vượt trội sẽ tạo thành lớp lá chắn 300 sát thương.
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Hồi máu cho đồng minh gần nhất bằng 60% lượng sát thương gây ra từ kỹ năng, nhưng không hồi máu cho chủ sở hữu.

Dây chuyền Iron Solari

 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chiến đấu bắt đầu, chủ sở hữu và tất cả các đồng minh trong phạm vi 2 ô cùng hàng sẽ nhận được một tấm khiên chặn sát thương 300/350/400 ★ trong 8 giây.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Tăng 20 giáp.
 • Khi chiến đấu bắt đầu, chủ sở hữu và tất cả các đồng minh trong phạm vi 2 ô cùng hàng sẽ nhận thêm 60 giáp và kháng phép.

Quỷ thư

 • HP +150
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Khi chủ sở hữu gây sát thương bằng phép thuật của mình, họ sẽ đốt mục tiêu, gây 25% máu tối đa của mục tiêu thành sát thương chuẩn trong 10 giây và giảm 50% khả năng hồi phục trong thời gian bị thiêu đốt.
 • HP +150
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Khi chủ sở hữu gây sát thương bằng phép thuật của mình, họ sẽ đốt mục tiêu, gây 100% máu tối đa của mục tiêu thành sát thương chuẩn trong 10 giây và giảm 50% khả năng hồi phục trong thời gian bị thiêu đốt. Chủ sở hữu sẽ bị trừ đi 50% sức mạnh kỹ năng.

Nỏ sét

 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Kháng phép +20
 • Kẻ địch trong vòng 2 ô sẽ bị giảm kháng phép đi 40%, đồng thời khi sử dụng kỹ năng chúng sẽ bị giật sét, gây thương phép bằng 200% lượng Mana tối đa của chúng.
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Kháng phép +20
 • Kẻ địch và đồng minh trong vòng 2 ô khi sử dụng kỹ năng chúng sẽ bị giật sét, gây thương phép bằng 200% lượng Mana tối đa của chúng.

Mũ phù thủy

 • Sức mạnh kỹ năng +20
 • Chủ sở hữu tăng thêm 70 sức mạnh kỹ năng
 • Sức mạnh kỹ năng +20
 • Chủ sở hữu tăng thêm 100 sức mạnh kỹ năng tuy nhiên sẽ bị trừ 20% máu tối đa.

Cuồng đao Guinsoo

 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng.
 • Tăng 10% tốc độ đánh.
 • Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 6% tốc độ đánh, cộng dồn vô hạn.
 • Tăng 10% sức mạnh kỹ năng
 • Tăng 10% tốc độ đánh
 • Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 9% tốc độ đánh, cộng dồn vô hạn. Tuy nhiên chủ sở hữu sẽ mất 2,5% máu tối đa mỗi đòn đánh.

Găng tay bảo thạch

 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Tỉ lệ chí mạng +15%
 • Kỹ năng của chủ sở hữu có thể chí mạng. Chủ sở hữu nhận thêm +40% sát thương chí mạng.
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Tỉ lệ chí mạng +15%
 • Kỹ năng của chủ sở hữu có thể chí mạng. Chủ sở hữu nhận thêm +40% sát thương chí mạng và 20% tỉ lệ chí mạng, tuy nhiên mỗi khi dùng kỹ năng sẽ bị mất 15% máu tối đa.

Quyền trượng thiên thần

 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Năng lượng +15
 • Mỗi khi chủ sở hữu sử dụng kỹ năng, tăng sức mạnh kỹ năng thêm 35% năng lượng tối đa.
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Năng lượng +15
 • Mỗi khi chủ sở hữu sử dụng kỹ năng, tăng máu tối đa thêm bằng 300% năng lượng tối đa đồng thời hồi lại máu bằng số lượng máu tăng thêm.

Biểu tượng ma pháp sư

 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Ma pháp sư. 
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Chủ sở hữu đồng thời là một Đồ long.

 Nước mắt nữ thần

Công thức

Trang bị thường Trang bị hắc ám

Ngọn giáo Shojin

 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 15 năng lượng khởi đầu.
 • Đòn đánh hồi lại 8 mana cho chủ sở hữu
 • Tăng 10 sát thương đòn đánh.
 • Tăng 15 năng lượng khởi đầu.
 • Đòn đánh hồi lại 14 mana cho chủ sở hữu nhưng sát thương gây ra sẽ bị giảm đi 20%

Tim băng

 • Giáp +20
 • Năng lượng +15
 • Giảm 35% Tốc độ tấn công của kẻ địch trong phạm vi 2 ô.
 • Giáp +20
 • Năng lượng +15
 • Giảm 50% Tốc độ tấn công của kẻ địch trong phạm vi 2 ô, giảm 50% tốc độ tấn công của đồng minh trong phạm vi 1 ô (trừ chủ sở hữu).

Dây chuyền chuộc tội

 • HP +150
 • Năng lượng +15
 • Mỗi 5 giây, chủ sở hữu hồi cho đồng minh trong 1 ô 25% máu đã mất của họ. Đồng minh nhận hiệu ứng hồi máu cũng sẽ được giảm 30% sát thương diện rộng.
 • HP +150
 • Năng lượng +15
 • Mỗi 5 giây, chủ sở hữu hồi cho toàn bộ đồng minh trên bàn đấu ô 20% máu đã mất của họ (trừ chủ sở hữu). Mỗi khi hiệu ứng này xảy ra, chủ sở hữu cũng sẽ nhận sát thương chuẩn tương đương 10% máu hiện tại.

Quyền trượng thiên thần

 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Năng lượng +15
 • Mỗi khi chủ sở hữu sử dụng kỹ năng, tăng sức mạnh kỹ năng thêm 35% năng lượng tối đa.
 • Sức mạnh kỹ năng +10
 • Năng lượng +15
 • Mỗi khi chủ sở hữu sử dụng kỹ năng, tăng máu tối đa thêm bằng 300% năng lượng tối đa đồng thời hồi lại máu bằng số lượng máu tăng thêm.

Chén ân huệ

 • Kháng phép +20
 • Năng lượng +15
 • Khi trận đấu bắt đầu, chủ sở hữu và đồng minh bên cạnh 1 ô cùng hàng sẽ được cộng thêm 30% sức mạnh kỹ năng.
 • Kháng phép +20
 • Năng lượng +15
 • Khi trận đấu bắt đầu, đồng minh bên cạnh 1 ô cùng hàng sẽ được cộng thêm 45 sức mạnh kỹ năng, tuy nhiên chủ sở hữu sẽ bị trừ 20 sức mạnh kỹ năng.

Dao điện Statikk

 • Năng lượng +15
 • Tốc độ đánh +15%
 • Mỗi đòn đánh thứ 3 từ chủ sở hữu sẽ giật sét gây ra 70 sát thương phép lan sang 4 mục tiêu và làm giảm kháng phép của chúng đi 70% trong vòng 5 giây.
 • Năng lượng +15
 • Tốc độ đánh +10%
 • Mỗi đòn đánh thứ 2 từ chủ sở hữu sẽ giật sét gây ra 70 sát thương phép lan sang 4 mục tiêu và làm giảm kháng phép của chúng đi 70% trong vòng 5 giây. Chủ sở hữu bị -33% sát thương đòn đánh.

Bàn tay công lý

 • Tỉ lệ chí mạng +15%
 • Năng lượng +15
 • Vào đầu mỗi trận đấu, chủ sở hữu sẽ nhận được một trong hai thứ sau: Tấn công cơ bản và phép thuật gây sát thương +40% hoặc hồi 40% sát thương gây ra.